PRACOWNIE RZEMIEŚLNIKÓWProjekt zakłada rejestrację portretów dawnych pracowni i warsztatów rzemieślniczych. Z kamerą odwiedziliśmy garncarza, hafciarkę i wikliniarza w ich pracowniach, zaprosiliśmy zduna, aby postawił piec chlebowy, a następnie starsze kobiety ze wsi, które zarobiły ciasto i upiekły w nim chleb, tak jak kiedyś piekły ich mamy. Każda z osób opowiadała o swojej pracy, omawiając jej poszczególne etapy, używane narzędzia oraz materiały. Zaprezentowała również, jak powstają tworzone przez nią wyroby. Dzięki temu uzyskaliśmy charakterystykę konkretnych zawodów, która może stać się źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

 

Organizator

Partner

Współorganizatorzy