Głównym celem projektu "U trepiorza - portrety ginących zawodów" jest ochrona i upowszechnianie wiedzy na temat dawnych zawodów, poprzez utrwalenie portretów pracowni ginących zawodów i rzemieślników oraz realizację cyklu warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym.
Zadanie zakłada rejestrację filmową pracy w warsztatach i pracowniach twórców z regionu Wschodniej Wielkopolski, którzy kultywują tradycję, unikatowe rzemiosło, przejęli warsztat po rodzicach i pielęgnują ginące zawody. Dodatkowo zarejestrowany zostanie spektakl „U trepiorza”, w wykonaniu Teatru Obrzędowego "Świętojanki" ze Święćca. Zapis spektaklu odbędzie się w charakterystycznej dla warsztatu scenerii, w której pracował trepiorz (wyrobnik wiejskich chodaków, butów na drewnianej podeszwie krytej skórą). Spektakl będzie oparty na motywach wspomnień aktora z Teatru Obrzędowego Świętojanki, który w młodości uczestniczył i pomagał przy pracach w warsztacie ojca. Obecnie zajęcie to powtórnie skazane jest na zapomnienie z uwagi na słuszny wiek aktorów, którzy nie mają swoich młodych naśladowców.
Celem zadania jest również zapoznanie dzieci w wieku szkolnym z pracami wykonywanymi przez dawnych rzemieślników na wsi, które to prace obecnie mogą być na nowo przydatne i praktykowane. W ramach zadania planujemy organizację spotkań warsztatowych, które poprowadzą wymienieni twórcy dla wybranej grupy dzieci ze szkoły podstawowej w Koninie.
Materiał filmowy powstały podczas warsztatów oraz wizyt w pracowniach rzemieślników posłuży do nagrania filmu etnograficzno-edukacyjnego i wydany zostanie na płytach DVD wraz z tekstem autorstwa etnografa nt. dawnych zawodów. W ten sposób powstanie pakiet, z którego łatwo będzie korzystać w szkołach, na lekcjach poświęconych regionalizmowi, sztuce i wiedzy o kulturze Wschodniej Wielkopolski.

 

 

Organizator

Partner

Współorganizatorzy